Stedsnavn i Nordkapp - Stranda kulturlandskap

Presentasjon av samiske og andre stedsnavn i Stranda kulturlandskap. 

Kategorier: Stedsnavna er inndelt i kategorier/emner, ut fra språklig betydning (i navnets første ledd) eller informasjon om stedet. 
Informasjon og bilder: Lokal/tradisjonell og annen kunnskap om navnet og stedet kan registreres sammen med navnet. Man kan også legge inn bilde eller video.

Nytt kart (felles for Porsanger og del av Nordkapp kommune (ytre del av Porsangerfjorden). Registrerte navn legges inn fortløpende.