Nettstedet Meron oppdateres. Noen kart og andre komponenter er derfor ikke tilgjengelig.

Nettstedet Meron

Meron er et nettsted for formidling av lokal/tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til fjord og fjære, fiske og båter (en ordbank). Det er utviklet ved Mearrasiida i Porsanger, men brukes også av andre, blant annet til presentasjon av stedsnavn. Meron har en egen blogg, med korte innlegg fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk.
Lokal/tradisjonell kunnskap
Porsangerfjorden, Tanafjorden og Revsbotn.
Les mer
Stedsnavn
Samiske og andre stedsnavn fra kommunene Porsanger, Tana og Lebesby, Måsøy og Hammerfest.
Les mer
Landskap og kulturminner
Spor i landskap i Porsanger og i Stranda kulturlandskap 
(Nordkapp kommune).
Les mer
Ordbank
Samiske ord og uttrykk ved sjøen (også båt-terminologi)
Les mer
Image

Meronbloggen

Blogg for deling av korte innlegg fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk, eller av interesse for slike områder.