Stedsnavn i Nordreisa

Presentasjon av samiske og andre stedsnavn i Nordreisa. 

Kategorier: Stedsnavna er inndelt i kategorier/emner, ut fra språklig betydning (i navnets første ledd) eller informasjon om stedet. 

Informasjon og bilder: Lokal/tradisjonell og annen kunnskap om navnet og stedet kan registreres sammen med navnet. Man kan også legge inn bilde eller video.  

Nytt kart kommer.