Irgavuotna

Friarfjord
Geografisk område:
  • Tana og Lebesby
Lokalisert i: Sjølandskap