Stedsnavn i Tana og Lebesby

Presentasjon av samiske og andre stedsnavn i Tana og Lebesby. Navn fra Tana er lagt inn av SEG, Tana.

Kategorier: Stedsnavna er inndelt i kategorier/emner, ut fra språklig betydning (i navnets første ledd). Landskap og sjølandskap er samlekategorier som brukes når det ikke ligger språklige opplysninger i navnet. Sjølandskap viser til navn på sjøen (for eksempel fiskeplasser), holmer og steder langs fjæra. Kategoriene  framkommer i blå tekst nedenfor.

Symboler og kart: Hvert navn avmerkes på kart med et symbol. Tallet på hvert kulepunkt på kartet viser til antall registrerte navn i det aktuelle området. 

Informasjon og bilder: Lokal/tradisjonell og annen kunnskap om navnet og stedet kan registreres sammen med navnet. Man kan også legge inn bilde eller video.  

Alle kategorier: