×

Feil

reCAPTCHA-tillegget behøver en nettstedsnøkkel for å kunne brukes. Kontakt en administrator av nettstedet.

Meron er et nettsted for formidling av lokal/tradisjonell kunnskap om fjorder, stedsnavn, landskap og kulturminner Til forside
og samiske ord og uttrykk i tilknytning til fjord og fjære, fiske og båter (en ordbank).                                                                                                                                                                

        Mearrasiida har også lenker til nevnte tema samt informasjon om prosjekter og annet arbeid. 
        Meronbloggen: korte tekster fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk.

                                                                 

  • 1

Čále e-poastačujuhusa mii gullá du geavaheaddji kontui. Du geavaheaddjinamma boahtá e-posttas dán kontui.

(váljemis)

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)