mapping

Meron er et nettsted for presentasjon av stedsnavn, lokal/tradisjonell kunnskap om landskap (på sjø og land), samt samiske ord og uttrykk. Det er utviklet ved Mearrasiida (tildigere Sjøsamisk kompetansesenter) i Billefjord i Porsanger, i samarbeid med IT-ingeniør Bjørn Watterud (BWW). I utviklingsfasen var det innholdsmessig basert på lokalt innsamlet materiale i Porsanger (stedsnavn, lokalhistorie og lokal kunnskap), kulturminneregistreringer i ulike prosjekt ved senteret og forskning på lokal økologisk kunnskap i fjorder (Fávllis-prosjektene). Siden er det kommet til materiale også fra andre områder. 

Meron er tilgjengelig for deling av kunnskap både for sentre og andre institusjoner, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner.  Ta kontakt med administratorer for innsending av tekst og bilder for publisering på nettstedet. 


Brukere

Pr. januar 2019 har følgende institusjoner og andre lagt inn materiale i Meron.

PORSANGER 
Mearrasiida (tildigere Sjøsamisk kompetansesenter)

TANA 
SEG


EVENSKJÆR
Várdobáiki samisk senter, Evenskjær

STRANDA
Repvågstranda, Nordkapp kommune: Foreningen Mearrasámi árbediehtu

ROGNSUND 
Karin Ivanowitz deler sin mor Emilie Larsen, f. Kristiansen, sin beretning om bosetningen i Rognsund fra ca 1920-tallet til 1960-tallet

Vi har 188 gjester og ingen medlemmer på besøk.