Tema for Meronbloggen
Dette er en blogg for deling av lokal/tradisjonell kunnskap og annen kunnskap om kyst, fjorder og andre landskap; fiske og annen naturbruk samt stedsnavn og andre emner i tilknytning til landskap (både sjø og land). Meronbloggen er også åpen for synspunkt om nevnte emner. 

Lengde
Blogginnlegg er gjerne ganske korte, og vi anbefaler 800 ord som en øvre (med ikke absolutt) grense. 

Språk og skrivemåte
Tenk nøye over tittelen. Det er først og fremst den som fanger leseres oppmerksomhet. Gå gjerne rett på sak når det gjelder innhold. Bruk ikke et for internt språk. Målet må være å nå flere enn de som allerede kjenner til emnet du skriver om. Bruk gjerne et mer muntlig språk enn for eksempel i en rapport eller artikkel. Bruk konkrete og kjente ord der du kan, og forklar fagord og andre ord som ikke er allment kjent. Si én ting om gangen, og del teksten inn etter hovedpoengene. Smak på setningene, og les dem gjerne høyt. Del opp lange og vanskelige setninger.

Som ved all annen skriving: Unngå skrivefeil. Bruk skriveprogrammets stavekontroll og sjekk at setningene er forståelige. Rett opp feil dersom du oppdager dem i ettertid. (Bloggtekstene kan redigeres når som helst.) Hold deg til offisielle skriveregler (se for eksempel språkhjelp hos Språkrådet).

Bilde
Et bilde er en viktig del av et blogg-innlegg. Og man kan med fordel bruke flere bilder. Hvis du ikke har bilde(r) selv, er senteret behjelpelig med å finne høvelig illustrasjon. 

Dialog
Tenk gjerne på bloggen som et innspill til dialog/kommunikasjon. Spør om kommentarer og innspill, og svar hvis du får det.

Korrektur
Vi kan gjerne lese gjennom teksten på forhånd, for korrektur og/eller kommentarer og evt. forslag til endringer.

Administratorer
Svanhild Andersen (svanhild.andersen(a)mearrasapmi.no)

Thomas Hansen (thomas.hansen(a)mearrasapmi.no)


Kilder: Wikipedia, Språkrådet, redaktør Nina Kristiansen hos forskning.no, Bente Karlsnes’ blog. Informasjonen er tilpasset Meronbloggen.


Hva er en blogg?


Ordet blogg er satt sammen av ordene web og logg (fra engelsk), og viser til en type nettsted eller del av nettsted for publisering av såkalte blogginnlegg eller bloggposter som vanligvis skrives av en enkeltperson eller et fåtall personer. Det er også blitt vanlig med fellesblogger med relativt mange bidragsytere.

Verbet å blogge betyr å skrive blogginnlegg eller å svare på leseres kommentarer til blogginnlegget. Ordet blogger brukes vanligvis om en person som er redaktør av en blogg eller bidrar med blogginnlegg.

Vi har 204 gjester og ingen medlemmer på besøk.