Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 

21.09.2020: Seksjon for stedsnavn justeres, og alle funksjoner er derfor ikke tilgjengelig.


 

 

ovdasiidu 2010

Sjøsamisk kompetansesenter ønsker på denne måten å takke for alt godt samarbeid i året som har gått og ønsker alle en god jul.

Og vi ønsker alle et godt år som kommer.

I samarbeid med Kvensk institutt i Børselv utgir vi kalender for 2010. Kalenderen er på tre språk: Kvensk, samisk og norsk.

Vi vil på denne måten bidra til å ta vare på verdiene i å arbeide sammen i flerkulturell aktivitet.

markanastin