Meronbloggen

Blogg for deling av korte innlegg fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk, eller av interesse for slike områder. (Ca. 500-800 ord pluss/minus). Hvis man ønsker å bidra: Ta gjerrne kontakt pr. e-post: poasta@mearrasiida.no. Alle innlegg må ha bilde.

Fiskerihavn i Smørfjord - på sakskartet eller ikke?

Baater-i-Smorfjord-fiskerihavn-5.12.17

I Porsanger har det tidligere vært opp til fem fiskemottak. De fleste er jo borte i dag. Mottaket i Smørfjord ble etablert tidlig på 1960-tallet og er det eneste av mottakene som ble etablert i 60-70 årene som er i drift i dag. Man kan vel si at det har vært flinke drivere av anlegget, som greide å holde det gående i mange magre år på slutten av 1980-tallet. Mottaket I Smørfjord er det eneste anlegget i Porsanger som ble etablert i 60-70 årene som kjøper alle fiskeslag som det driftes etter i dag. Jeg vet jo at vi har krabbemottak andre steder i fjorden.

Jeg er usikker på om deler av det politiske miljøet i Porsanger skjønner hvor viktig det er. I dag landes det hvitfisk og krabbe ved anlegget for mange ti-talls millioner kroner. I tillegg ønsker eierne av mottaket å bygge ny fabrikk. Alt dette burde vel være nok til at hele det politiske miljøet i Porsanger drar i samme retning for å gjøre Smørfjord til en god havn. Det viser seg at der hvor man legger til rette med god infrastruktur, så øker aktiviteten. Flytmoloen i Smørfjord har 11 liggeplasser. Alt er nå leid ut som faste plasser. I tillegg er det nå 3-4 båter på venteliste. Hadde det enda kunne blitt bygd en bølgedemper/bryter på nordsiden, så hadde det blitt en god havn. Årsaken til at jeg mener at man bør bruke begrepet bølgedemper, er at det muligens er enklere å få til. Jeg er ingen ekspert på det området, så kanskje tar jeg feil?

Vi vet jo at man skal i gang med bygging av ny Skarvbergtunell. Det er masser der i fra vi mener må kunne brukes i Smørfjord. En slik mulighet til å få tak i så mye masser til en billig penge kommer vel neppe tilbake på lang tid.
Ordføreren i Porsanger har gjentatt mange ganger sagt at Smørfjord ikke er en statlig fiskerihavn. Lurer på om hun har tenkt å prøve å få havna som statlig fiskerihavn?

 Porsangerbåt 15.03.17

 
 

 

Utgangspunkt for innlegget

Innlegget er en oppfølging av en kommentar fra Jon Egil Nilsen på Facebook etter en reportasje i avisa Ságat, der ordfører Aina Borch omtaler fiskerihavna i Holmfjord. Jon Egil spør om politikerne har glemt at det finnes en fiskerihavn også i Smørfjord. Ordføreren nevner i sitt svar at havna i Smørfjord pr. definisjon ikke er en statlig fiskerihavn, med henvisning til Kystverkets oversikt over fiskerihavner.

 

Foto: Jon Egil Nilsen
Klikk på det øverste bildet for å se det i full størrelse.

Gamle sjøsamiske bilder forteller – om Nessebysame...
Laksefjord