Om nettstedet Meron

 

Nettstedet Meron er utviklet ved Mearrasiida (tildigere Sjøsamisk kompetansesenter) i Billefjord i Porsanger, i samarbeid med IT-ingeniør Bjørn Watterud. I utviklingsfasen var det innholdsmessig basert på lokalt innsamlet materiale i Porsanger (stedsnavn, lokalhistorie og lokal kunnskap), kulturminneregistreringer i ulike prosjekt ved senteret og forskning på lokal økologisk kunnskap i fjorder (Fávllis-prosjektene). Siden er det kommet til materiale også fra andre områder. 

Eksterne brukere
Pr. januar 2022:

TANA, ØST-FINNMARK 
SEG:
Stedsnavn i Tana

EVENSKJER, SØR-TROMS
Várdobáiki samisk senter:
Stedsnavn i Ofoten

REPVÅGSTRANDA, VEST-FINNMARK
Foreningen Mearrasámi árbediehtu:
Stranda kulturlandskap