Samiske stedsnavn i Ofoten-regionen


Presentert av Várdobáiki AS i Sør-Troms.

Kategorier: Stedsnavna er inndelt i kategorier/emner, ut fra språklig betydning (i navnets første ledd) eller informasjon om stedet. 
Informasjon og bilder: Lokal/tradisjonell og annen kunnskap om navnet og stedet kan registreres sammen med navnet. Man kan også legge inn bilde eller video.  

Kart mangler pga. oppgradering av program. Ny kartløsning kommer.