Mer om Meron

Nettstedet Meron er utviklet ved Mearrasiida (tildigere Sjøsamisk kompetansesenter) i Billefjord i Porsanger, i samarbeid med IT-ingeniør Bjørn Watterud. I utviklingsfasen var det innholdsmessig basert på innsamlet materiale i Porsanger (stedsnavn, lokalhistorie, lokal kunnskap og kulturminneregistreringer) og på forskning på lokal økologisk kunnskap i fjorder (Fávllis-prosjektene). Siden er det kommet til materiale også fra andre områder, og fra forskjellige prosjekter. Nettstedet driftes av Mearrasiida, med ekstern hjelp.

EKSTERNE BRUKERE: