Landskap og kulturminner

Bruk av landskap etterlater seg ofte spor. Slike spor som formidles i denne seksjonen, strekker seg i tid fra steinalderen og fram til i dag. Formidlingen er basert både på kulturminneregistreringer og annen forskningsbasert kunnskap og lokal/tradisjonell kunnskap. Stedsnavn er også en form for spor i landskap. Navn med særlig klar forankring til historiske landskap er med her, men de fleste stedsnavna er å finne i en egen seksjon (stedsnavn).

Mesteparten av materialet er fra Porsanger. I tillegg presenterer foreningen Méarrasámi árbediehtu kulturminner og fortellinger fra Repvågstranda i Nordkapp kommune (Stranda kulturlandskap).